PRÀCTICA 4. ACTIVITATS D’APRENENTATGE COL·LABORATIU (I)

BENVINGUTS DE NOU AL MEU BLOG!!!!

La pràctica que realitzaré avui, té a veure amb una activitat d’aprenentatge col·laboratiu que hagi fet a Educació Primària i la qual hem va servir per aprendre.

TASCA 1: INDIVIDUAL

ACTIVITAT: SABER LES NORMES PRINCIPALS D’UN ESPORTISTA

Les 10 normes de l'esportista

 

1. Descripció bàsica de l’activitat:

L’activitat la vam realitzar a 5è-6è de primària (cicle superior) tota la classe conjunta, ja que érem molt pocs i entre tots segur que sortiria millor. Consistia en realitzar una llista de normes esportives amb una finalitat, la qual era ser respectuosos i generosos amb la resta, ser amables i bones persones entre nosaltres.

Contingut: Estudiar  el nostre organisme en el moment de practicar algun esport i recordar certes normes d’organització i realització.

Objectius: Aprendre les normes més importants d’un esportista i saber-les aplicar adequadament amb els companys de classe. En realitat, no només hi havia aquest objectiu, sinó que hi havia diversos d’ocults però també molt importants. Un d’aquests era ser capaços de treballar en equip, sense discutir (sense tenir cap mena de problema). D’altres, valorar-nos com a persones i conèixer les diferents dificultats de l’esport que poden ser ocasionades per respectives persones o que tu mateix te’l produeixis sense adonar-te’n, com és el del menjar abans de fer algun tipus d’esport ja que és molt dolent per l’organisme.

Resultat final: El resultat final era la realització del pòster i l’aprenentatge individual de cada tipus d’esport i de norma.

Agrupacions (Nº d’alumnes de cada grup): No ens distribuïem per grups, sinó que com que érem una classe molt reduïda, ens vam reunir tots (aprox. 15 alumnes) i vam fer un pòster en les diferents normes corresponents.

2. Procés col·laboratiu:

Com es va organitzar el grup? El grup es va organitzar de manera col·laborativa, és a dir, cada persona realitzava una oració (una norma), la posava en comú i explicava el perquè l’havia escollit. Darrerament, la professora escollia les 10 més votades.

Recordes algun aspecte a senyalar sobre la interacció entre els membres del grup (llenguatge, comunicació, ajudes): Recordo que la nostra professora abans d’explicar-nos l’activitat, ens va assegurar que ens ho passaríem molt bé i aprendríem coses noves i molt interessants. Pel que fa al llenguatge i a la comunicació, ens vam respectar i no va haver cap mena de crit, baralla, etc. al contrari, ens vam unir tots, cadascú va aportar diferents normes i, finalment, parlant i defensant cada persona la seva i amb l’ajuda de la professora vam escollir-ne unes 10. Com he dit anteriorment, la professora només ens va ajudar en l’elecció de les 10 normes, però en res més; ens anava vigilant però no comentava. A més a més, recordo que no li vam fer moltes preguntes, ens vam saber espavilar nosaltres sols, no era una tasca molt difícil.

Aspectes emocionals i afectius durant el treball en grup (positius – negatius): Recordo que no va haver cap aspecte negatiu a ressaltar en aquest tema, al contrari, tots van ser positius i útils. Entre tots ens vam ajudar mútuament i el projecte anava evolucionant satisfactòriament. Si algú tenia un dubte, entre tots el solucionàvem.

Com que ja tots ens coneixíem de fa anys, era tot més fàcil i comfortable.

Com es superaven els diferents punts de vista? Parlant, dialogant entre tots i exposant totes les opcions de normes obtingudes. Les que li van semblar millor a la professora, són les que van quedar mostrades finalment al mural.

3. Paper del professor:

Consignes: La professora ens va explicar des del principi el procediment de l’activitat per tal de que es pogués desenvolupar de forma correcta i sense cap tipus de problema. Havíem de realitzar-lo en ordre, sense violència i ajudant-nos entre nosaltres, sent bons companys.

Ajudes: La mestra anava passejant-se pel nostre voltant i ens mostrava recolzament en tot moment.

4. Avaluació del treball del grup:

El treball en grup, segons la professora, va ser un dels aspectes més interessants i més divertits per a nosaltres també, de tot el curs. El projecte es va acabar amb èxit i vam ser avaluats com ens vam merèixer pel resultat final de l’assignatura.

 

Anuncis

46 pensaments sobre “PRÀCTICA 4. ACTIVITATS D’APRENENTATGE COL·LABORATIU (I)

 1. Introducció:

  En aquesta entrada intentarem exposar, segons el nostre punt de vista, quines són les condicions i les variables que s’han de tenir en compte perquè un grup resulti efectiu a l’hora de treballar i generar els màxims aprenentatges col·laboratius. Ho intentarem fer esquemàtic, creant punts que considerem claus i defensant breument la nostra idea.

  M'agrada

  1. segueixo la teva introducció:
   Com a mestres, hem de tenir en compte que els infants han de veure per ells mateixos que és molt important, més ràpid i divertit treballar en grup, ja que la feina es fa molt més efectiva que fent-ho individualment.

   M'agrada

 2. He trobat una sèrie de punts sobre les funcions bàsiques per un bon treball cooperatiu:
   Posar-se d’acord sobre el que cal realitzar.
   Decidir com es fa i què ha de fer cadascú.
   Realitzar els corresponents treballs o proves individuals.
   Discutir els trets d’allò que realitza o ha realitzat cadascú, en funció de criteris
  preestablerts, ja sigui pel professor o pel propi grup.
   Considerar com es complementa el treball; escollir, d’entre les proves o treballs
  individuals realitzats, aquell que s’adopta en comú, o bé executar individualment
  cadascuna de les parts d’un tot col·lectiu.
   Valoració en grup dels resultats, en funció dels criteris establerts amb anterio

  M'agrada

 3. Abans que res, per no entendreu malament i anar per feina, hem de saber que no és i que és. Diferenciar és important, no confondre’ns.

  – El treball cooperatiu no és col·locar els alumnes en grup i dir-los que treballin junts sense estructurar les tasques que se’ls assignin perquè facin un veritable treball en equip. Tampoc no és col·locar els alumnes en grup perquè treballin junts però fer una avaluació exclusivament individual, sense avaluar ni valorar els resultats comuns.

  – El treball cooperatiu és una eina d’aprenentatge en la qual els alumnes s’organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns.

  M'agrada

 4. Els OBJECTIUS que volem aconseguir fent que els alumnes utilitzin el treball cooperatiu són els següents:

  – Establir relacions solidàries entre els alumnes
  – Incrementar el rendiment de tots els alumnes.
  – Aconseguir un nivell superior de raonament dels alumnes.
  – Augmentar la cohesió del grup
  – Desenvolupar les habilitats socials dels alumnes.
  – Respectar els diferents punts de vista.

  M'agrada

 5. Per a mi, és essencial que quan treballem amb grup ens respectem uns als altres, i acceptem altres idees que no sempre seran la que has pensat tu mateix.
  També és molt important que amb les persones que treballis tinguin una bona relació, perquè això ajudarà a que la vostra feina sigui més productiva i més bona. Un altra avantatge és que, si teniu algun problema a l’hora de treballar, si teniu una bona relació podeu intentar arreglar-ho per poder continuar treballant tots junts.
  Quan fas treballs en grup, és important que si et compromets ha fer una feina la facis, perquè si no ho fas, per culpa teva tot el grup es veurà afectat.

  M'agrada

 6. Tot treball personal té una sèrie d’avantatges i inconvenients, així doncs, alguns dels avantatges són la motivació per la tasca, ja que normalment la feina es fa de manera individual, actituds d’iniciativa, grau de comprensió i de domini de procediments i sobretot la millora de la relació social en l’aprenentatge.

  M'agrada

 7. Introducció:

  En aquesta entrada intentarem exposar, segons el nostre punt de vista, quines són les condicions i les variables que s’han de tenir en compte perquè un grup resulti efectiu a l’hora de treballar i generar els màxims aprenentatges col·laboratius. Ho intentarem fer esquemàtic, creant punts que considerem claus i defensant breument la nostra idea.
  Com a mestres, hem de tenir en compte que els infants han de veure per ells mateixos que és molt important, més ràpid i divertit treballar en grup, ja que la feina es fa molt més efectiva que fent-ho individualment.

  Abans que res, per aclarar els conceptes bàsics i anar per feina, és necessari saber què és què. Diferenciar és important, no confondre’ns.

  – El treball cooperatiu no és col·locar els alumnes en grup i dir-los que treballin junts sense estructurar les tasques que se’ls assignin perquè facin un veritable treball en equip. Tampoc no és col·locar els alumnes en grup perquè treballin junts però fer una avaluació exclusivament individual, sense avaluar ni valorar els resultats comuns.

  – El treball cooperatiu és una eina d’aprenentatge en la qual els alumnes s’organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns.

  Els OBJECTIUS que volem aconseguir fent que els alumnes utilitzin el treball cooperatiu són els següents:

  – Establir relacions solidàries entre els alumnes
  – Incrementar el rendiment de tots els alumnes.
  – Aconseguir un nivell superior de raonament dels alumnes.
  – Augmentar la cohesió del grup
  – Desenvolupar les habilitats socials dels alumnes.
  – Respectar els diferents punts de vista.

  FUNCIONS BÀSIQUES PER A UN BON TREBALL COOPERATIU:

   Posar-se d’acord sobre el que cal realitzar.
   Decidir com es fa i què ha de fer cadascú.
   Realitzar els corresponents treballs o proves individuals.
   Discutir els trets d’allò que realitza o ha realitzat cadascú, en funció de criteris
  preestablerts, ja sigui pel professor o pel propi grup.
   Considerar com es complementa el treball; escollir, d’entre les proves o treballs
  individuals realitzats, aquell que s’adopta en comú, o bé executar individualment
  cadascuna de les parts d’un tot col·lectiu.
   Valoració en grup dels resultats, en funció dels criteris establerts amb anterior

  (Per a mi, és essencial que quan treballem amb grup ens respectem uns als altres, i acceptem altres idees que no sempre seran la que has pensat tu mateix.
  També és molt important que amb les persones que treballis tinguin una bona relació, perquè això ajudarà a que la vostra feina sigui més productiva i més bona. Un altra avantatge és que, si teniu algun problema a l’hora de treballar, si teniu una bona relació podeu intentar arreglar-ho per poder continuar treballant tots junts.
  Quan fas treballs en grup, és important que si et compromets ha fer una feina la facis, perquè si no ho fas, per culpa teva tot el grup es veurà afectat.)

  AIXÒ HO HEM DE MIRAR A VEURE ON HO POSEM! OPINEU A COMENTARIS!

  M'agrada

 8. Doncs les normes dels treballs cooperatius haurien de ser prohibir aquelles accions que determinin el contrari. Com per exemple treballar individualment, dividir els treballs, no relacionar-se i acceptar les propostes dels companys, etc.

  M'agrada

 9. Segons el meu punt de vista per realitzar un bon treball en equip es fundamental la comunicació, tenir les eines necessàries per tal de poder realitzarl-ho, mantenir informats a tots els membres del grup, ja que la informaci´´o és necessària en tota organització. També cosidero que s’ha d’estar conforme amb l’equip amb el qual estàs, i tots els membres de l’equip s’han de comprometre a treballar, i assignar-se la feina que farà cadascú.

  M'agrada

 10. AIXÒ ÉS EL TEXT CORREGIT!!!!!!!!!!!!
  Introducció:

  En aquesta entrada intentarem exposar, segons el nostre punt de vista, quines són les condicions i les variables que s’han de tenir en compte perquè un grup resulti efectiu a l’hora de treballar i generar els màxims aprenentatges col·laboratius. Ho intentarem fer esquemàtic, creant punts que considerem claus i defensant breument la nostra idea.
  Com a mestres, hem de tenir en compte que els infants han de veure per ells mateixos que és molt important, més ràpid i divertit treballar en grup, ja que la feina es fa molt més efectiva que fent-ho individualment.

  Abans que res, per aclarir els conceptes bàsics i anar per feina, és necessari saber què és què. Diferenciar és important, no confondre’ns.

  – El treball cooperatiu no és col·locar els alumnes en grup i dir-los que treballin junts sense estructurar les tasques que se’ls assignin perquè facin un veritable treball en equip. Tampoc no és col·locar els alumnes en grup perquè treballin junts però fer una avaluació exclusivament individual, sense avaluar ni valorar els resultats comuns.

  – El treball cooperatiu és una eina d’aprenentatge en la qual els alumnes s’organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns.

  Els OBJECTIUS que volem aconseguir fent que els alumnes utilitzin el treball cooperatiu són els següents:

  – Establir relacions solidàries entre els alumnes
  – Incrementar el rendiment de tots els alumnes.
  – Aconseguir un nivell superior de raonament dels alumnes.
  – Augmentar la cohesió del grup
  – Desenvolupar les habilitats socials dels alumnes.
  – Respectar els diferents punts de vista.

  FUNCIONS BÀSIQUES PER A UN BON TREBALL COOPERATIU:

   Posar-se d’acord sobre el que cal realitzar.
   Decidir com es fa i què ha de fer cadascú.
   Realitzar els corresponents treballs o proves individuals.
   Discutir els trets d’allò que realitza o ha realitzat cadascú, en funció de criteris
  preestablerts, sigui pel professor o pel mateix grup.
   Considerar com es complementa el treball; escollir, d’entre les proves o treballs
  individuals realitzats, aquell que s’adopta en comú, o bé executar individualment
  cadascuna de les parts d’un tot col·lectiu.
   Valoració en grup dels resultats, en funció dels criteris establerts amb anterior

  (Per a mi, és essencial que quan treballem amb grup ens respectem uns als altres, i acceptem altres idees que no sempre seran la que has pensat tu mateix.
  També és molt important que amb les persones que treballis tinguin una bona relació, perquè això ajudarà al fet que la vostra feina sigui més productiva i més bona. Un altre avantatge és que, si teniu algun problema a l’hora de treballar, si teniu una bona relació, podeu intentar arreglar-ho per poder continuar treballant tots junts.
  Quan fas treballs en grup, és important que si et compromets a fer una feina, la facis, perquè si no ho fas, per culpa teva tot el grup es veurà afectat.)

  M'agrada

 11. Introducció:

  En aquesta entrada intentarem exposar, segons el nostre punt de vista, quines són les condicions i les variables que s’han de tenir en compte perquè un grup resulti efectiu a l’hora de treballar i generar els màxims aprenentatges col·laboratius. Ho intentarem fer esquemàtic, creant punts que considerem claus i defensant breument la nostra idea.
  Com a mestres, hem de tenir en compte que els infants han de veure per ells mateixos que és molt important, més ràpid i divertit treballar en grup, ja que la feina es fa molt més efectiva que fent-ho individualment.

  Abans que res, per aclarar els conceptes bàsics i anar per feina, és necessari saber què és què. Diferenciar és important, no confondre’ns.

  – El treball cooperatiu no és col·locar els alumnes en grup i dir-los que treballin junts sense estructurar les tasques que se’ls assignin perquè facin un veritable treball en equip. Tampoc no és col·locar els alumnes en grup perquè treballin junts però fer una avaluació exclusivament individual, sense avaluar ni valorar els resultats comuns.

  – El treball cooperatiu és una eina d’aprenentatge en la qual els alumnes s’organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns.

  Els OBJECTIUS que volem aconseguir fent que els alumnes utilitzin el treball cooperatiu són els següents:

  – Establir relacions solidàries entre els alumnes
  – Incrementar el rendiment de tots els alumnes.
  – Aconseguir un nivell superior de raonament dels alumnes.
  – Augmentar la cohesió del grup
  – Desenvolupar les habilitats socials dels alumnes.
  – Respectar els diferents punts de vista.
  – Compromís per part dels membres de l’equip

  FUNCIONS BÀSIQUES PER A UN BON TREBALL COOPERATIU:

   Posar-se d’acord sobre el que cal realitzar.
   comunicar-se
  Tenir les eines necessàries per a poder realitzar-lo
   Decidir com es fa i què ha de fer cadascú.
   Realitzar els corresponents treballs o proves individuals.
   Discutir els trets d’allò que realitza o ha realitzat cadascú, en funció de criteris
  preestablerts, ja sigui pel professor o pel propi grup.
   Considerar com es complementa el treball; escollir, d’entre les proves o treballs
  individuals realitzats, aquell que s’adopta en comú, o bé executar individualment
  cadascuna de les parts d’un tot col·lectiu.
   Valoració en grup dels resultats, en funció dels criteris establerts amb anterior
   És molt important que amb les persones que treballis tinguin una bona relació, perquè això ajudarà a que la vostra feina sigui més productiva i més bona i si hi ha algun problema poder-lo tractar.
   Quan fas treballs en grup, és important que si et compromets ha fer una feina la facis, perquè si no ho fas, per culpa teva tot el grup es veurà afectat

  M'agrada

 12. Bon dia!! Ja he acabat de crear l’entrada al blog i he arreglat el que em semblava convenient, he afegit dues fotografies per complementar-ho i fer-ho més visual i entenedor. Penso que ens ha quedat molt bé, solament, hauríem de retocar la part final, les conclusions, i ja estaria!!

  M'agrada

 13. CONCLUSIONS:
  Nosaltres concluïm que hem de tenir empatia i saber respectar i acceptar les propostes de la resta de membres del grup, ja que sinó hi ha dificultats en arribar a un acord, això comporta una perdua de temps en el qual es podria aprofitar per començar a treballar i podria generar conflictes.

  Saber cooperar en grup ajuda a que al dia de demà, l’alumne, sigui competent en la feina o sapiga afrontar situacions semblants de la vida mateixa.

  Els treballs es poden dividir i repartir entre els membres i és molt més fàcil realitzar-los quan tots els participants treballen per arribar a un objectiu comú.

  Un altre punt fort dels treballs, és que es complementen les habilitats i els talents, multiplicant així les qualitats, i això comporta un millor resultat i un aprenentatge dels participants d’uns als altres.

  M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s